Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

Kollektivtrafiklagen innehåller bestämmelser om ansvar och organisering av de lokala kollektivtrafikmyndigheterna. Till höger finns länken till lagen på Sveriges riksdags webbsida.