Förändringsresan

Förändringsresan är ett projekt som finansieras av Region Norrbotten och drivs av RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) tillsammans med Norrtåg. Tanken är att få fler arbetsplatser och privatpersoner att testa ta tåget (och parkera bilen) för tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten. Ju fler som reser kollektivt, desto mer kan vi utveckla möjligheterna till kollektivt resande i vår fantastiska region och landsände. Det jobbar vi för!  

Regionnorrbotten Rkm Norrtaag Vy

Ingela tåg dator 

Gör en Förändringsresa
- testa ta tåget! 

Förändringsresan är ett testprojekt och en perfekt chans för er som arbetsplats att enkelt prova nya resvanor och göra en klimatsmart förflyttning med hela företaget eller organisationen. Förändringsresan börjar där ni står. Ni gör den tillsammans, vi finns med hela vägen och allting är packat och klart. Det är bara att tacka ja och hoppa på tåget. 

Så här ser resan ut

 • Vi gör en nulägeskoll kring ert resande idag
 • Ni byter ut en överenskommen andel tjänsteresor med bil mot tåg
 • Testperioden pågår under två månader
 • Vi skapar positiv synlighet under resans gång
 • Efteråt utvärderar vi tillsammans

Fördelar med tåg

 • Ett enkelt sätt att minska din påverkan på klimatet och miljön.
 • Ett bra sätt att bidra till en rörligare och mer tillgänglig region med mer och bättre kollektivtrafik.
 • Resan med tåg är trygg och säker i ishalka som ösregn.
 • Tåg öppnar för möjligheten att omvandla restid till arbetstid.

Infografik fördelar tåg

Fördelar med Förändringsresan

 • Ni får möjlighet att komma igång och testa under en planerad testperiod.
 • Ni finns med som stöd under resans gång.
 • Ni får köpa resor och testa biljetter till rabatterat pris.
 • Ni stärker er hållbarhetsprofil genom positiv synlighet.

Ni får bra tips till er resepolicy, men också data baserat på generell koldioxidminskning i jämförelse med bil, samt en kortare text till er hållbarhetsredovisning. Ni bidrar till en bättre miljö, men också ett levande och tillgängligt län! Ni hittar förhoppningsvis, nya vanor och fortsätter att tjänsteresa med tåg.

Testa även att göra Restid till Arbetstid

Våra jobb- och resvanor förändras. Många har insett att de kan jobba hemifrån,  men också på resande fot. Att göra restid till arbetstid spås bli allt vanligare.Testa tillsammans med oss.

Så här funkar det

 • En medarbetare som pendlar till jobbet får ett gratis periodkort i en månad och testar att förlägga en del av arbetsdagen på tåget.
 • Arbetsgivaren går med på att testa räkna en viss del av restiden som arbetstid.
 • Vi skapar positiv synlighet med testpendlaren under resans gång.

Ni får

 • Enkelt testa ett nytänkande sätt att uppmuntra till tryggare och mer klimatklok pendling som kan effektivisera vardagen och frigöra tid.
 • Möjlighet att stärka er som attraktiv arbetsgivare.
 • I en förlängning stärkta möjligheter att rekrytera på annan ort.

Är ni med på tåget?

Kontakta våra representanter för att prata om Förändringsresan skulle kunna vara något för er.

Caroline Gröntvedt
[email protected]
073-830 36 77

Janakie Öhlund
[email protected]
070-324 34 00

Henry Ömalm
[email protected]
070-262 26 86

Välkommen ombord!