Tågprojektet

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en hållbar, fossilfri pendeltågstrafik i Norrbotten och mot angränsande län och länder. Detta möjliggör ett hållbart resande inom länet samt ökar möjligheter till en regionförstoring inom Norrbotten och Finland.

Ytterligare ett syfte med att utveckla tågtrafiken i regionen är att påverka medborgare att ändra sin attityd till tågåkandet och börja tänka på tåg som ett alternativ i sitt resande. Det är även en förberedelse för att snabbt få igång persontrafik och resande på Norrbotniabanan då den finns på plats.

En viktig aspekt till att satsningen på persontrafik med tåg sker är att det sänder signaler om en positiv regional utveckling som i sin tur bidrar till ett attraktivt län. För att lyckas med projektet är det viktigt att aktivt arbeta för att prioriteringar av persontrafiken i länet sker, t ex när det gäller stationsarbete, spårtider o dyl.

Projektets omfattning

Projektet har fyra övergripande delmål som är definierade:

  • Utveckla tågresandet på sträckorna Luleå-Umeå och Luleå-Kiruna
  • Etablera persontrafik på Haparandabanan
  • Etablera ny pendeltrafik Boden-Luleå
  • Skapa förutsättningar för en gränsöverskridande persontrafik mellan Sverige och Finland

Tågprojektet ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och finansieras av Region Norrbotten samt Norrtåg.

Kontakt >>

 

RKM blå

 

Region Norrbotten

 

Norrtåg Vy