Ingressbild för protokoll

Protokoll arbetsutskott 2017

Arbetsutskottet träffas cirka sex gånger per år. Arbetsutskottet består av 5 regionpolitiker och 4 kommunpolitiker från länet. Protokollen från dessa möten kan du ladda ner från spalten till höger.