Ingressbild på protokoll för år 2014

Protokoll arbetsutskott 2014

Arbetsutskottet träffas cirka sex gånger per år. Arbetsutskottet består av 5 landstingspolitiker och 4 kommunpolitiker från länet. Protokollen från dessa möten kan du ladda ner från spalten till höger.