Sammanträdesplan 2023

Sammanträdesplan 2023

 

Arbetsutskottsmöten

2023-02-14 Luleå AU 1

2023-05-16 Luleå AU 2

2023-09-28 Luleå AU 3

2023-11-14 Luleå AU 4

 

Direktionsmöten

2023-01-31 Luleå Direktionsmöte 1

2023-03-16 Luleå Direktionsmöte 2

2023-06-08 Luleå Direktionsmöte 3

2023-10-16 Luleå Direktionsmöte 4

2023-12-07 Luleå Direktionsmöte 5