Arvodesreglemente och räkningsunderlag för förtroendevalda

Här hittar du arvodesreglementet samt blanketten. Du hittar de i höger spalt.

 

Du kan skicka tillbaka blanketten tills oss antingen via brev eller på mail till [email protected].

 

Adressen för att skicka in blanketten via brev är:

RKM

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Kungsgatan 23B

972 31 Luleå

c/o Iana Svanberg