ingress_fardtjänstregler

Regelverk

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och transportform anpassas efter individuella behov.

RKM:s regelverk för färdtjänst utgår ifrån 1-16 §§ i Lag (1997:736) om färdtjänst. Utfärdad 1997-10-16. Ändrad: t o m SFS 2010:1068.

Tillägg till gemensamt regelverk i vissa kommuner:

Haparanda kommun
Även resor till Torneå stadskärna (Finland) får göras.
Voit tehdä matkoja myös Tornion keskustaan (Suomeen).

Pajala kommun
Även resor till Muonio tätort (Finland) får göras.
Voit tehdä matkoja myös Muonion keskustaan (Suomeen).

Övertorneå kommun
Även resor till de finska tätorterna Pello och Ylitornio får göras.
Voit tehdä matkoja myös Pellon ja Ylitornion taajamien keskustaan (Suomeen).