Egenavgifter

Regeringen har beslutat om ändring av egenavgifterna avseende Riksfärdtjänstresor fr o m 1997-01-01.