Färdtjänst

Färdtjänst
är ett komplement till kollektivtrafiken och regleras av Lagen om färdtjänst. Färdtjänstresor är avsedd att användas av personer som har ett funktionshinder som innebär stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer.

Funktionsnedsättningen ska normalt vara bestående. Reseformen bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda trafiken som hanteras av RKMs beställningscentral, Länstrafikens kundservice.

För att nyttja färdtjänst krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst görs hos RKM. Ladda ner dokumentet från vänster spalt "Blanketter. Fyll i uppgifterna och skicka in det till RKM.

 

RKM hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR artikel 6 e och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).