ingressbild_vanthall

Allmän trafikplikt

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är behörig lokal myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet. Beslut om allmän trafikplikt kan sägas utgöra kollektivtrafikmyndighetens besked till medborgarna om vilken trafik man   avser att ta ansvar för och säkerställa att den upprätthålls.

Ett beslut om allmän trafikplikt anger även förutsättningarna för trafikföretag att etablera och driva rent kommersiell trafik.