Tillgänglighetsråd

Referensgruppen för tillgänglighet i kollektivtrafiken behandlar frågeställningar som avser att förbättra möjligheten för alla resenärer att resa med kollektivtrafiken i Norrbotten.

Referensgruppen har en viktig roll för att stödja Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM i Norrbotten) i arbetet att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för resenärer med i första hand syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning. RKM i Norrbotten önskar även, i den mån det är möjligt, förbättra tillgängligheten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Referensgruppen består av två representanter från Funktionsrätt Norrbotten samt en representant från vardera föreningen SRF i Norrbotten, PRO i Norrbotten, SKPF i Norrbotten och SPF Seniorerna i Norrbotten. Därutöver medverkar tjänstepersoner från RKM och Länstrafiken i Norrbotten.

Referensgruppen har möte 3-4 gånger per år. Minnesanteckningar från samtliga möten finns dokumenterade här på RKMs hemsida. Se kolumn till höger.

För ytterligare frågor om referensgruppen är du välkommen att kontakta verksamhetskoordinator Iana Svanberg via telefon 0920-23 38 35 eller e-post [email protected].