Tågtrafik Haparanda-Torneå: En viktig länk i nordiskt samarbete

En starkare koppling mellan norra Finlands och norra Sveriges persontågsinfrastruktur ger fler jobbmöjligheter, ökar turismen och bidrar till ett stärkt näringsliv. Därför vill viktiga aktörer på båda sidor gränsen påverka nationella beslutsfattare för att lösa gränsöverfarten med tåg mellan Haparanda och Torneå.

Varje år sker ca 14 miljoner gränspasseringar mellan Haparanda och Torneå. Sverige och Finland är mycket beroende av varandra och har redan idag ett stort utbyte av varor, tjänster, resande och kultur. Men det finns utrymme att integrera gränsregionen ännu mer, genom att få till en smidig gränsöverfart med hjälp av persontåg. Och det behöver ske snabbt, för att inte tillväxt och utveckling ska bromsas. Det konstaterar flera aktörer från båda sidor gränsen som i juni 2021 träffades för att tillsammans ta avstamp för en uppvaktning av nationella beslutsfattare i både Sverige och Finland.

"Det finns en hel rad infrastrukturfrågor att lösa nu när vi har så stora satsningar på gång i norr. Näringslivet investerar cirka 650 miljarder kronor bara på svenska sidan och då är det viktigt att även samhället levererar motprestationer i form av investeringar i bland annat infrastrukturen. Nyckelordet är samarbete och det finns ingen tid att förlora", sade Nils-Olov Lindfors(c), regionråd, Region Norrbotten.

 

Gränsöverfarten med persontåg en prioritet

Budskapet till den nationella nivån är att både Sverige och Finland behöver prioritera en fungerande gränsöverfart, och att detta inte bara är en lokal/regional fråga. Bland annat handlar det om hur och vilka sträckor som ska trafikeras med persontrafik på båda sida gränsen, vem som ska betala och hur överfarten över Torne älv ska lösas. Riksdagsledamot Ida Karkiainen (s), Haparanda, var en av deltagarna.

"Inom en snar framtid behöver vi ha hållbara transportsätt på plats för att kunna klara de förändringar som vi ser inom näringslivet med en stor batterifabrik i Skellefteå, den banbrytande produktionen av fossilfritt stål i Gällivare och planer på en stor massafabrik och biobränsleanläggning i Kemi. Infrastrukturen behöver stärkas både inom gods- och persontågstrafiken", sade hon på seminariet.

Bakom initiativet står Regionala kollektivtrafikmyndigheten i samarbete med Region Norrbotten, Norrtåg och Haparanda och Tornio städer.

 

Ta del av presentationerna om tågtrafik Haparanda-Torneå (in English):

The importance of passenger rail traffic in the tourism industry

Nina Forsell, Finnish Lapland Tourist Board: PPT-presentation

David Lind, Heart of Lapland: PPT-presentation

What might future rail traffic in Northern Sweden and Finland be like?

Juho Hannukainen, VR: PPT-presentation

Olle Tiderman, Norrtåg: PPT-presentation

 

Sammanfattande information om tågtrafik över gränsen:

Nordisk samverkan tågtrafik i Sverige-Finland (svenska)

Pohjoismainen yhteistyö junaliikenne Ruotsin ja Suomen välillä (finska)

 

Kontaktpersoner:

Viktoria Mettävainio
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Tel: 070-600 04 46
E-post: [email protected]

Hanna-Leena Ainonen
Rajayhteistyön kehittäjä / Gränssamarbetsutvecklare
Tel: +358 40 502 11 03 (Tornio)
+46 922 260 39 (Haparanda)
E-post: [email protected]
[email protected]