Ingressbild på protokoll direktion 2014

Protokoll Direktion 2014

Direktionen träffas cirka fyra gånger per år. Direktionen består av 14 landstingspolitiker och 14 kommunpolitiker från länet. Protokollen från dessa möten kan du ladda ner från spalten till höger.