Organisationsstruktur

RKM är en politiskt styrd organisation som i form av kommunalförbund utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Under myndigheten finns ett antal dotter- och intressebolag

  • Länstrafiken i Norrbotten AB
  • Norrtåg AB
  • AB Transitio

 

Organisation Rkm 2021