Sammanträdesplan 2023

Sammanträdesplan 2023

 

Arbetsutskottsmöte

2022-02-16 Luleå AU 1

2022-05-16 Luleå AU 2

2022-09-28 Luleå AU 3

2022-11-14 Luleå AU 4

 

Direktionen Plats Tid

2022-01-31 Luleå Direktionsmöte 1

2022-03-16 Luleå Direktionsmöte 2

2022-06-08 Luleå Direktionsmöte 3

2022-10-17 Luleå Direktionsmöte 4

2022-12-07 Luleå Direktionsmöte 5