Ingressbild för mötesdatum

Sammanträdesplan 2022

Länstrafiken Plats Tid

2022-03-01 Luleå 13:00-16:00 Styrelsemöte 1

2022-05-10 Luleå 13:00-14:00 Bolagsstämma

2022-05-10 Luleå 14:00-16:00 Styrelsemöte 2

2022-09-30 Luleå 13:00-16:00 Styrelsemöte 3

2022-12-06 Luleå 13:00-16:00 Styrelsemöte 4

 

Arbetsutskottsmöte Plats Tid

2022-01-11 Luleå 09:00-14:00 Workshop

2022-02-15 Luleå 10:00-13:00 AU-möte 1

2022-05-10 Luleå 10:00-13:00 AU-möte 2

2022-10-11 Luleå 10:00-13:00 AU-möte 3

2022-11-29 Luleå 10:00-13:00 AU-möte 4

 

Direktionen Plats Tid

2022-03-15 Luleå 10:00-15:00 Direktionsmöte 1

2022-06-16 Luleå 10:00-15:00 Direktionsmöte 2

2022-10-25 Luleå 10:00-15:00 Direktionsmöte 3

2022-12-20 Luleå 10:00-15:00 Direktionsmöte 4