Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

Personer med svår funktionsnedsättning kan ansöka om riksfärdtjänst om de på grund av sin funktionsnedsättning beräknas få betydande merkostnader för resan till och från besöksorten (inom Sverige).

För att nyttja riksfärdtjänst krävs ett särskilt tillstånd för varje resetillfälle. Ansökan om riksfärdtjänst görs hos RKM. Ladda ner dokumentet från vänster spalt "Blanketter". Fyll i uppgifterna och skicka in det till RKM.

 

RKM hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR artikel 6 e och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).