Egenavgifter

Egenavgiften för färdtjänst grundas på Länstrafiken i Norrbotten AB:s ordinarie enkelbiljettpris på buss, med ett tillägg på 75%. Egenavgiften regleras när Länstrafiken justerar sina biljettpriser.

I sällskap med färdtjänstberättigad förälder åker barn under 7 år gratis och barn/ungdomar 7-19 år betalar halv färdtjänstavgift.

För den som gör många färdtjänstresor, exempelvis studieresor eller arbetsresor, kan RKM efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.