RKM blå

Ny tillgänglighetsanpassad hemsida RKM - till årsskiftet

RKM:s hemsida kommer att uppdateras och framförallt ska den tillgänglighetsanpassas enligt lagkrav. Hemsidan upphandlades via en direktupphandling då beloppet bedöms ligga under ramen för denna procedur.  Målet är att ny hemsida är på plats innan årsskiftet. Tillgänglighetsfrågor hanteras via ett tillgänglighetsråd som RKM träffar några gånger per år.