Snabbare avveckling av Boden-pendeln

Norrtåg önskade snabbare avveckling av Bodenpendeln än tidigare beslutat med avveckling start T23, dec -22.

Fördelar enligt Norrtåg är att undvika tomkörningar med tåg.

Den 2022-08-01 togs ett så kallat beslut per capsulam - beslutet togs utan att hålla ett styrelsemöte. Samtliga styrelseledamöter har godkänt beslutsförslaget.

Arbetsutskottet beslutade att ge Norrtåg mandat att snabbavveckla Bodenpendeln och uppdrar vidare till Norrtåg att kommunicera avvecklingsplanen, den ekonomiska besparingen samt andra konsekvenser av avvecklingen till myndighetschefen RKM. Arbetsutskottet förutsätter vidare att Norrtåg informerar resenärerna på ett bra sätt.

Protokollet finns under:

Regionala kollektivtrafikmyndigheten - Protokoll - Arbetsutskott 2022 - Beslut Fattat Per Capsulam 2022 08 01 Protokoll.