Rautatiesilta Taustakuva

Tågtrafik Haparanda-Torneå: En viktig länk i nordiskt samarbete

En starkare koppling mellan norra Finlands och norra Sveriges tåginfrastruktur ger fler jobbmöjligheter, ökar turismen och bidrar till ett stärkt näringsliv. Därför vill viktiga aktörer på båda sidor gränsen påverka nationella beslutsfattare för att lösa gränsöverfarten med tåg mellan Haparanda och Torneå.

Varje år sker ca 14 miljoner gränspasseringar mellan Haparanda och Torneå. Sverige och Finland är mycket beroende av varandra och har redan idag ett stort utbyte av varor, tjänster och resande.

Men det finns utrymme att integrera gränsregionen ännu mer. Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har därför, tillsammans med bland annat Region Norrbotten, Haparanda stad och Torneå stad, tagit initiativ till att påverka nationella beslutsfattare i både Sverige och Finland för att få dessa att prioritera de utmaningar som finns för att få till en fungerande gränsöverfart på persontågstrafiken. Bland annat handlar det beslut om vilka sträckor som ska trafikeras med persontrafik på båda sida gränsen, vilken sorts tågtrafik som prioriteras och hur överfarten över Torne älv ska lösas.

Uppvaktning av regeringsföreträdare till hösten

Under våren har lokala och regionala aktörer inlett en dialog och till hösten planeras uppvaktning av både finska och svenska regeringsföreträdare.

-Vi är övertygade om att vi kan hitta lösningarna tillsammans. En modern tågtrafik mellan Finland och Sverige skulle möjliggöra förkortade restider, vilket bidrar till regionförstoring, ett förstärkt näringsliv och en utvecklad arbetsmarknad. Det sänder dessutom signaler om en positiv regional utveckling, i en region som redan har många spännande satsningar på gång på båda sidorna gränsen, säger Mats Aspemo, chef för RKM, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

 

Vill du veta mer?
Se broschyr "Nordisk samverkan tågtrafik i Finland-Sverige" som pdf i spalten till höger eller se Torneå stads filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=0t4hmDRSCmY