Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2023-2035

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (benämnd RKM) ansvarar för att ta fram det Regionala trafikförsörjningsprogrammet avseende kollektivtrafik. Programmet innehåller kort sammanfattat länets mål och visioner kring hur kollektivtrafike…

Internutbildning 11-12 oktober

Färdtjänsthandläggarna är på internutbildning 11-12 oktober och har då ingen telefontid samt har begränsade möjligheter att svara på mejl. Om ditt ärende är av akut karaktär och inte kan vänta till vi är åter, ring och prata in ditt meddelande angå…

Vi söker en engagerad Verksamhetsutvecklare till att utveckla kollektivtrafiken i Norrbotten!

Som Verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta med frågor som rör hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till en önskad samhällsutveckling. Kollektivtrafikens samordning kommer att vara en viktig del i den utveckling som sker i Norrbotten, in…

Boden Station 2

Sommartid gäller 2023-06-12—2023-08-18

RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå är säkrast bemannat av färdtjänst-/riksfärdtjänsthandläggare, helgfri vardag kl. 09.00-14.00. Handläggarna tar endast emot bokade besök. Postfack finns i entré för att lämna förslutna brev. Handläggarna har t…

RKM blå

Ny tillgänglighetsanpassad hemsida RKM - till årsskiftet

RKM:s hemsida kommer att uppdateras och framförallt ska den tillgänglighetsanpassas enligt lagkrav. Hemsidan upphandlades via en direktupphandling då beloppet bedöms ligga under ramen för denna procedur.  Målet är att ny hemsida är på plat…